Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MWG: Thông báo thay đổi nhân sự dẫn dắt chuỗi Bách Hóa Xanh

HOSE - 05/01/2022 11:03:19
MWG: Thông báo thay đổi nhân sự dẫn dắt chuỗi Bách Hóa Xanh

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông báo thay đổi nhân sự dẫn dắt chuỗi Bách Hóa Xanh như sau:


Tài liệu đính kèm
 71244_oi-Bach-Hoa-Xanh.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành