Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

HOSE - 05/01/2022 11:14:27
NHH: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội như sau:


Tài liệu đính kèm
  40922_ong-lon-APH-CBTT.pdf

Tin tức về NHH

Tin tức cùng ngành