Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Xuân Thụ và Đỗ Xuân Sơn

HOSE - 05/01/2022 11:40:40
VIB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Xuân Thụ và Đỗ Xuân Sơn

Đỗ Xuân Thụ và Đỗ Xuân Sơn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 115149_quan-Do-Xuan-Son.pdf
 115150_quan-Do-Xuan-Thu.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành