Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG2109: Thông báo về việc lập DS người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

HOSE - 07/01/2022 08:49:46
CMWG2109: Thông báo về việc lập DS người sở hữu chứng quyền tại ngày đáo hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo về việc lập DS người sở hữu chứng quyền CMWG2109 do VCSC phát hành tại ngày đáo hạn như sau:


Tài liệu đính kèm
  35150_ach-ngay-dao-han.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành