Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG2114: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2114

HOSE - 07/01/2022 12:23:59
CMWG2114: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2114

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG02MBS21CE (mã CK: CMWG2114) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  112214_--QD-niem-yet-CW.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành