Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG2109: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2109

HOSE - 12/01/2022 16:45:35
CMWG2109: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2109

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A4 (mã CK: CMWG2109) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  40742_-huy-niem-yet-CW.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành