Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MWG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020

HOSE - 08/02/2022 18:15:37
MWG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/20203 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

92847_-2021-So-Cung-Ky.pdf

Báo cáo tài chính quý 4/2021 (riêng lẻ + hợp nhất)

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành