Mã Chứng Khoán   Tin tức  

EID: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021

HNX - 08/02/2022 19:41:06
EID: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021
.

Tài liệu đính kèm
 54734_AY_DKI_CUOI_CUNG.pdf

Tin tức về EID

Tin tức cùng ngành