Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG2109: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMWG2109

HOSE - 09/02/2022 00:08:36
CMWG2109: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMWG2109

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A4 (mã CK: CMWG2109) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  104638_quyen-do-dao-han.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành