Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 13/07/2022 15:00:54
NHH: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 30123_quy-che-quan-tri.pdf

Tin tức về NHH

Tin tức cùng ngành