Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CPNJ2110: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 13/07/2022 16:04:51
CPNJ2110: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A5 (mã CK: CPNJ2110) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  111637_-huy-niem-yet-CW.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành