Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Thông báo ngày ĐKCC nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ

HOSE - 13/07/2022 19:34:09
VIB: Thông báo ngày ĐKCC nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  60455_ang-von-tu-NVCSH.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành