Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 13/07/2022 21:29:55
NHH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 51230_an-to-chuc-DHDCD.pdf

Tin tức về NHH

Tin tức cùng ngành