Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 24/03/2020 18:14:24
VAF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của  Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã CK: VAF) như sau:


Tài liệu đính kèm
 175105_du-DHDCD-TN-2020.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành