Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Thay đổi lợi nhuận tại BCKQHĐKD năm 2019 thay đổi

HOSE - 04/05/2020 17:08:39
VAF: Thay đổi lợi nhuận tại BCKQHĐKD năm 2019 thay đổi

 Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo thay đổi lợi nhuận tại BCKQHĐKD năm 2019 thay đổi như sau:


Tài liệu đính kèm
 172607_ua-tap-doan-HCVN.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành