Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

HOSE - 16/05/2020 09:52:25
HHS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:


Tài liệu đính kèm
  172752_-chinh-Hoang-Huy.pdf

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành