Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE - 28/05/2020 02:09:05
VAF: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 145917_ap-DHDCD-TN-2020.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành