Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 lần 1 bằng tiền

HOSE - 18/06/2020 13:36:41
VAF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 lần 1 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 lần 1 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã CK: VAF) như sau:


Tài liệu đính kèm
 165849_m-2019-bang-tien.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành