Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 18/06/2020 20:20:19
VAF: Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 132852_op-DHDCD-TN-2020.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành