Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

HOSE - 18/06/2020 21:56:00
VAF: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
 112238_1-2019-bang-tien.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành