Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT

HOSE - 22/06/2020 15:26:33
PNC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT

 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 143352_h-Ung-Cu-TV-HDQT.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành