Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE - 22/06/2020 15:28:01
PNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 143403_ng-Nien-Nam-2020.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành