Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ trên BCTC soát xét

HOSE - 04/09/2020 20:39:34
HHS: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ trên BCTC soát xét

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ trên BCTC soát xét như sau:


Tài liệu đính kèm
 45302_-SX-6-thang-2020.pdf

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành