Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Giải trình biến động KQKD 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 05/09/2020 07:16:15
PNC: Giải trình biến động KQKD 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam giải trình biến động KQKD 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 50011_ang-Dau-Nam-2020.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành