Mã Chứng Khoán   Tin tức  

C12: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

HNX - 09/09/2020 00:07:05
C12: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Cầu 12 (MCK: C12)

Tài liệu đính kèm
  000000009701874_748tb_20200812_1.PDF

Tin tức về C12

Tin tức cùng ngành