Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Tuyết

HOSE - 07/10/2020 16:50:45
VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Thị Tuyết thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau:


Tài liệu đính kèm
 43241_Nguyen-Thi-Tuyet.pdf

Tin tức về VTO

Tin tức cùng ngành