Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

HOSE - 26/10/2020 13:48:27
CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần City Auto thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lộ trình thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
 12552_a-co-tuc-bang-cp.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành