Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE - 04/11/2020 20:19:07
VTB: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã CK: VTB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 40734_-ung-co-tuc-2020.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành