Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTR: Lâm Văn Thanh - Phó Giám đốc - đăng ký mua 2.000 CP

HNX - 11/11/2020 16:55:01
HTR: Lâm Văn Thanh - Phó Giám đốc - đăng ký mua 2.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Văn Thanh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.100 CP (tỷ lệ 0,54%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/12/2020.

Tin tức về HTR

Tin tức cùng ngành