Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTR: Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc - đăng ký mua 1.000 CP

HNX - 24/11/2020 15:35:35
HTR: Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc - đăng ký mua 1.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.900 CP (tỷ lệ 0,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/12/2020.

Tin tức về HTR

Tin tức cùng ngành