Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTR: Nguyễn Thị Hiền - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 1.100 CP

HNX - 24/11/2020 16:47:43
HTR: Nguyễn Thị Hiền - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 1.100 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hiền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/11/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2020.

Tin tức về HTR

Tin tức cùng ngành