Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTR: Phạm Hải Long - Phó Giám đốc - đã mua 4.000 CP

HNX - 25/11/2020 14:31:13
HTR: Phạm Hải Long - Phó Giám đốc - đã mua 4.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hải Long
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000 CP (tỷ lệ 0,27%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/11/2020.

Tin tức về HTR

Tin tức cùng ngành