Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPH: CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội đã bán 118.900 cổ phiếu quỹ

HNX - 26/11/2020 17:06:20
TPH: CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội đã bán 118.900 cổ phiếu quỹ

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội
- Mã chứng khoán: TPH
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 118.900 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 118.900 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 118.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: 10.595 đồng/ cổ phiếu
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/11/2020
- Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: .

Tin tức về TPH

Tin tức cùng ngành