Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HTR: Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc - đã mua 1.000 CP

HNX - 27/11/2020 17:19:35
HTR: Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc - đã mua 1.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Tâm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc
- Mã chứng khoán: HTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.900 CP (tỷ lệ 0,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.900 CP (tỷ lệ 0,53%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/11/2020.

Tin tức về HTR

Tin tức cùng ngành