Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 08/12/2020 14:06:09
DTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTB của CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,66%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 766 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/12/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền bắt đầu từ ngày 30/12/2020 tại Văn phòng CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc số 261 Hoàng Văn Thụ, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về DTB

Tin tức cùng ngành