Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

HOSE - 23/12/2020 14:08:10
PNC: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:


Tài liệu đính kèm
 92911_-Co-Tuc-Nam-2019.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành