Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

HOSE - 24/12/2020 19:06:03
PNC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã CK: PNC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 34026_m-2019-Bang-Tien.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành