Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTO: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

HOSE - 25/12/2020 09:02:33
VTO: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO thông báo thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
 54035_ban-co-phieu-quy.pdf

Tin tức về VTO

Tin tức cùng ngành