Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Minh Duy

HOSE - 28/12/2020 16:11:49
CCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Minh Duy

Đoàn Minh Duy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi như sau:


Tài liệu đính kèm
 35447_NNBDoan-Minh-Duy.pdf

Tin tức về CCI

Tin tức cùng ngành