Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina

HOSE - 04/01/2021 21:19:09
MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina

CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần MHC như sau:


Tài liệu đính kèm
  45430_-huu-co-dong-lon.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành