Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CCI: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Đặng Thị Mai Thi

HOSE - 04/01/2021 21:28:13
CCI: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Đặng Thị Mai Thi

Đặng Thị Mai Thi báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi như sau:


Tài liệu đính kèm
 44419_Dang-Thi-Mai-Thi.pdf

Tin tức về CCI

Tin tức cùng ngành