Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Văn Hiệp

HOSE - 11/01/2021 17:16:09
ITD: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Văn Hiệp

Nguyễn Văn Hiệp báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:


Tài liệu đính kèm
 14932_ep-ko-con-la-CDL.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành