Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Hoàng Anh

HOSE - 11/01/2021 19:04:06
ITD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Hoàng Anh

Bùi Hoàng Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:


Tài liệu đính kèm
 40438_NB-Bui-Hoang-Anh.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành