Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Chiến Thắng và Bùi Thu Nga

HOSE - 12/01/2021 21:43:46
MHC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Chiến Thắng và Bùi Thu Nga

Nguyễn Chiến Thắng và Bùi Thu Nga báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần MHC như sau:


Tài liệu đính kèm
 50527_g-lon--MHC--0106.pdf
 50527_g-lon--MHC--0108.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành