Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

HOSE - 14/01/2021 14:14:51
HU1: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã CK: HU1) như sau:


Tài liệu đính kèm
 113034_-co-tuc-nam-2019.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành