Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

HOSE - 15/01/2021 12:09:17
VTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52243_tri-cong-ty-2020.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành