Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Chiến Thắng

HOSE - 15/01/2021 12:21:42
MHC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Chiến Thắng

Nguyễn Chiến Thắng báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần MHC như sau:


Tài liệu đính kèm
 51348_uyen-chien-thang.pdf

Tin tức về MHC

Tin tức cùng ngành