Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

HOSE - 21/01/2021 15:00:41
VIP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61256_tri-cong-ty-2020.pdf

Tin tức về VIP

Tin tức cùng ngành