Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con

HOSE - 21/01/2021 16:01:56
CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con

Công ty Cổ phần City Auto thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con như sau:


Tài liệu đính kèm
 42135_hanh-lap-cty-con.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành