Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Huỳnh Thị Ngọc Nương

HOSE - 21/01/2021 16:05:47
ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Huỳnh Thị Ngọc Nương

Huỳnh Thị Ngọc Nương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:


Tài liệu đính kèm
 40634_h-Thi-Ngoc-Nuong.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành